Ett samarbete med Karina Sarkissova och Sebastian Dahlqvist, maj 2016

 

Ön med texten jag delar alltså finns vi är ett av flertalet arbeten under temat delande som vi tillsammans skapade under ett tre veckor långt residens i Varberg. Den flytande ön intill det gamla kallbadhuset i Varbergs hamn invigdes i slutet på maj tills en av höststormarna i september bidrog till en dramatisk nedmontering.

Till en älskad vän, Bällstaån

Spelrum, Larsbergsvägen 40, 42, och 32

Jody

MarmorUll

Berit och Dagmar

3x4x4ull/3x4x4wool

förlåtelsen

alfaponny

tidslagret

jag delar alltså finns vi

When death do us part

(re)treatment

Insekternas kollektivbostad

To a beloved friend – Till en älskad vän

Ma Stärnliden – part of “Till en älskad vän”

no title

stoneware on wall

Hush Tile

Ceramic Clicks

Clocks

Cow Dung Lamp

Cow Dung Furniture

Hyacinth in Clay

Cultured Cattle

Habitation/Roots