Ett samarbete med Karina Sarkissova och Sebastian Dahlqvist

Som en del av de projekt och undersökningar vi genomförde under ett residens i Varberg under maj 2016 skapades Alfaponny. Med Alfaponny ville vi premiera cykelns rörelse före bilens och lyfta in frågan om vilka rörelser våra byggnader tillåter. Cykeln är ett av stadens mest demokratiska transportmedel. Trots detta saknar fortfarande många människor tillgång till en cykel. Kanske är de på tillfälligt besök i en stad eller så har de nyligen flyttat dit. Oavsett anledning så ville vi undersöka hur vi med Alfaponny tillsammans kan ta hand om och använda ett stall av cyklar. Gruppen Provo var verksamma i Nederländerna under 60-talet. I sin ”White Bicycle Plan” placerades 50 vita cyklar i Amsterdam med ett kodlås vars låskombination var skrivet på ramen med en intention att ifrågasätta ägandet av transportmedel i staden. Alfaponny kan betraktas som en blinkning till gruppen Provo. Återigen placeras vita cyklar ut i det offentliga rummet, denna gång i en annan tid och i en annan stad: Varberg. Vi började samla in oälskade och bortglömda cyklar från privatpersoner med ambitionen att rusta upp dem och återge dem sitt liv och forna stjärnglans. För att kunna rusta upp cyklar krävs en verkstad och i en verkstad krävs verktyg. Av Röda Korset fick vi generöst nog en hel container. Vi bjöd in unga Varbergare via Centralen, pensionerade cykelrävar genom föreningar och nyanlända från lokala asylboenden till att tillsammans på torget under 10 dagar bygga upp en verkstad och reparera cyklar. Många av cyklarna hade lidit brist på kärlek och var i så dåligt skick att vi, trots hjälp från alla cykelkunniga Varbergsbor, inte kunde laga dem. Vissa började emellertid blänka och rulla som vore de nya och tillsammans med de tio nya cyklar vi fick från ett lokalt företag utgör de Sveriges första Alfaponnystall. På hemsidan alfaponny.se kan du hitta den Alfaponny-cykel som är närmast dig. När du hittat en cykel kan du cykla på den vart du vill och innan du lämnar den ifrån dig registrerar du cykelns position på hemsidan för att andra ska kunna hitta cykeln igen. Alfaponnystrukturen springer ur en vision om tillit och delande. Under vårt arbete med Alfaponnycyklarna började vi tillsammans med två programmerare att experimentera med GPS-sändare. Vi planerar att förse framtida Alfaponnycyklar med GPSsändare för att på hemsidan inte bara kunna se varje cykelns exakta position automatiskt utan framförallt för att cyklarna genom sina rörelser i realtid ska kunna rita kartans nya linjer.

(klicka på bilden för att komma till hemsidan)

home