Inför skissandet i akvarell, blyerts och tusch tittade vi på gamla flygfoton över Dalby och annan dokumentation av slätter och åkerlandskap. Under processen gled skissen som till en början var ett abstrakt geometriskt collage mer och mer mot formen av ett slags fantasilandskap. Må hända en drömmens bild av ett landskap med fragment från 2000-talets googlemaps såväl som referenser till ett förkapitalistiskt landskap med självhushållande bygemenskaper och brukande torpare. En gestaltning som precis som våra faktiska landskap av idag kan ge oss ledtrådar och lyfta frågor om om gången tid, maktstrukturer, produktion, armod och ägande.

Verket är som är 180cm i diameter hänger sedan 2020 i taket i Gamla Tingshusets sal Idén utvecklades i relation till platsen och rummet och i samråd med ägarna till Dalby Gästis. Verket har en ljudabsorberande kvalitet som dessutom förstärkts ytterligare  med akustikplattor fästa på baksidan.

Marmorull som vi kallar materialet består av fårull och stärkelse infärgat med växtfärger, (Krapp, Björk Kochenill, Sandsopp och Indigo). Ullen i verket är en restprodukt från Tranås skinnberedning. När skinnen garvats och tvättats kardas fällarna. I kardningsprocessen lossnar varje vecka kubikmeter av ren ull som vanligtvis går till förbränning.

home