Fyra keramiska målningar ur arbetet Till en älskad vän (2014)

Konstnärlig gestaltning, Bällstaån, Solnastrand, 2017
För HSB genom Artplatform

home